Företagskris

Det finns många orsaker till att företag råkar i kris. Det går dock att, med planering och rätt upplägg, gardera sig inför kriser. Något man vet med säkerhet är att en kris kommer plötsligt och när man minst väntar den.

Ett exempel från mitt konsultarbete

En industri som tillverkar avancerade datastyrda maskiner i miljonklassen både för kunder i Sverige och i utlandet. Företaget har växt, tjänat pengar och haft överfull produktion. År 2008 kvartal 4, så kom det inga mer order. Det var då finanskrisen slog till. I början av år 2009 stod företaget inför en katastrof och allt som ägarna arbetat för och satsat pengar i, höll på att sopas bort, företaget höll på att gå i konkurs. Ledningen hade inte gjort någon riskanalys och var totalt oförberedda.

Vi bestämde oss för kraftfulla åtgärder, bl.a. en stark lokal marknadssatsning med enklare jobb, så att en del av personalen kunde ha arbete. En del av personalen fick sluta och med de långa uppsägningstiderna var det en tuff tid…
Skatterna gick skatteverket med på att skjuta upp enligt deras nya regler. Banken, som är långivaren, förhandlades med och en lösning togs fram. En budget för kassalikviditeten gjordes, vilken först visade att likviditeten, dvs. pengarna som var tillgängliga, inte skulle räcka till alla utgifter, men efter anpassningar och förhandlingar med andra intressenter och leverantörer till företaget, blev kassalikviditeten positiv, dvs. kontanterna räckte till alla utgifter.
Den första större maskinordern kom in i början av år 2010.

Riskhantering

En fråga jag brukar ställa till en VD eller ägare är: Vad händer om företaget inte säljer något, alltså inte får in några pengar på 3 månader eller att omsättningen minskar med 25 %? Vad skulle hända med Ditt företag?
En kris kommer plötsligt!

Har Du så stora buffertar med pengar så Du klarar löner, ev. löner under uppsägningstiden som kan vara upp till 6 månader, så Du klarar att betala räntor och amorteringar, leverantörsfakturor etc.?
Lån får Du troligen inte eftersom Ditt företag är i kris och banken ska ju skydda insättarnas pengar – detta tänker man normalt inte på som VD eller ägare.

Jag arbetar mycket med risk i företag och för ägare. Det finns faktiskt många sätt att skydda sitt företag mot det oväntade, så man kan hantera det som händer plötsligt. Man kan lite tillspetsat säga att vad som än händer har Du pengarna kvar.
Ring 0705-42 66 24 eller maila mig så kan jag göra en kontroll för Dig.

Företagsrekonstruktion

Det innebär att rekonstruera, återskapa företaget. Företaget har hamnat i kris och klarar inte av att betala sina löpande utbetalningar.

Den offentliga rekonstruktionen är den som man oftast tänker på eftersom det står så mycket om den i tidningarna. Enligt en artikel i DI så misslyckas de flesta offentliga rekonstruktionerna. En företagsrekonstruktion behöver inte vara offentlig och styras av jurister.

Jag arbetar mycket med företagsrekonstruktioner. Jag har själv haft företag i många år och har praktisk erfarenhet av företagande. Jag ser på allt i företaget: balansräkning, kapitalet i företaget, dvs. tillgångar och skulder samt på resultaträkningen dvs. försäljningen och kostnaderna för verksamheten.

Jag hjälper också till praktiskt att genomföra allt som jag, VD och ledningen för företaget kommit överens om att genomföra om så önskas. Det är viktigt att man rekonstruerar Ditt företag så att det fungerar på alla sätt efter att rekonstruktionen är klar.

Ett exempel från mitt konsultarbete

VD för ett företag ringde mig. Banken skulle komma på besök p.g.a. att företaget var i akut kris.

Vi gjorde om mycket i företaget innan bankens representanter kom:

  • Den aktieägare som inte var aktiv i företaget köptes ut = företaget fick en fungerande ägarbild
  • Aktiekapitalet stärktes
  • Likviditeten förbättrades
  • Personalen minskades (uppsägningstiderna gör att denna besparing tar lite längre tid)
  • Marknadsföringen intensifierades
  • Företaget delades i 2 delar
  • Etc. etc.

Detta blev klart på mindre än 2 veckor.
Banken lät lånen ligga kvar som tidigare.

Långivare, banken

Långivare vill skydda sina pengar och när ett företag är i kris, så tänker VD många gånger att: ”nu får banken ställa upp”.
Ska en bank ställa upp krävs det väldigt mycket av företaget.
Det kan istället bli så att banken säger upp lån för att skydda sina pengar. Här ser jag i mitt arbete att företagare och bank inte talar samma språk. Behöver Du tala med en bank alt. annan långivare, så ring 0705-42 66 24 eller maila mig.

Följ oss gärna

Kontakt

Telefon

0705-42 66 24

E-post

bengt.hedberg1@gmail.com