Betalningsproblem

Akut brist på kontanter – Exempel från mitt konsultarbete

Detaljhandelsföretag som funnits i över 15 år. Ägarna är duktiga och kunniga på sitt yrke, och är VD och expedit samt några anställda. Företaget har fungerat skapligt under alla år, men de sista åren hade ekonomin börjat krångla.

När vi träffades var de i upplösningstillstånd, leverantörerna ringde och pressade på, de kunde inte sova p.g.a. att de inte kunde betala sina fakturor.
De var som det heter på obestånd.

De var arga och besvikna på sin revisor, sin bokföringsman och på sin företagsrådgivare på banken. Detta var personer som de trodde skulle kunna hjälpa dem. Alla hade sagt samma sak. ”Ni har för stort lager och för dålig likviditet, Ni måste göra något!” Ägarna säger till mig: ”Det vet vi väl, men ingen säger HUR”.

Jag förklarade för dem att alla har olika roller;
en revisor ska få bokslutet och årsredovisningen att vara korrekt samt en del om skatter, en bokförare ska få bokföringen att stämma och vara korrekt, en företagsrådgivare på banken är bankman, som ger råd om lån och vad som krävs för ett lån.
Deras kunskap och roller är normalt inte att ge råd om HUR man driver ett företag.
Ägarna blev då lite lugnare och var inte lika upprörda som tidigare.

Vi började arbeta tillsammans. Efter 3 månader kunde de betala sina fakturor i tid och efter 1 år hade de en strålande likviditet dvs. riktigt rejält gott om kontanter.

När vi träffades ville de bara bli av med, dvs. sälja, sitt företag. Efter 3 år så ville de inte längre sälja. De tjänade för mycket pengar, så vi gjorde om organisationen, så personalen fick större ansvar och ägarna arbetar ½ tid.

Sammanfattning: så gott som alla företag råkar ut för att ha akut ont om pengar, s.k. likviditetsbrist, oavsett om det är ett litet företag eller ett jätteföretag. Likviditetsbrist går att åtgärda, det är min erfarenhet.

Likviditet, kassalikviditet

Likviditet är facktermen för hur gott om kontanter man har. Kassalikviditet sägs i % och 100% kassalikviditet innebär, kan man säga, att man kan betala alla kortfristiga skulder i tid.

Att få dålig likviditet, dvs. ont om kontanter i kassan och på checken, händer alla företag. Du är inget undantag.

Konsten är att snabbt ta tag i penningproblemet och ta in konsulthjälp så att man inte skjuter penningproblemet framför sig och tänker att ”det ordnar sig”. ”Vi kommer att sälja mer nästa vecka, nästa månad, nästa halvår, nästa år”.
Detta tankesätt är väldigt vanligt och många har råkat illa ut.

Obestånd

När ett företag, som i exemplet ovan, inte kan betala sina fakturor i tid, då är man på obestånd.
Detta är farligt för företaget och ägarna och kan medföra privat ansvar på olika sätt.
Ring mig, 0705-42 66 24, så får vi se hur allvarligt Ditt läge är.
Ett första samtal kostar ingenting och är konfidentiellt, dvs. bara Du och jag vet om att Du har ringt och vad som sagts.

Kontantbrist

”Cash is king” = Kontanter är kung, är ett känt uttalande – och det stämmer.

Att ha ont om pengar är farligt och kan leda till konkurs. Det finns dock faktiskt många sätt att få gott om pengar igen = en god likviditet, vilket jag arbetar med.

Att rea ut artiklar eller ta jobb till förlustpris bara för att få in kontanter är normalt ingen lösning. Det förstör ekonomin och gör att Du kan råka i ansvarighetsproblem.

Betalningsproblem

Att ha ont om pengar, brist på kontanter, ger betalproblem. Detta är viktigt att åtgärda omedelbart innan det går för långt. Det är viktigt att inte gå och tänka att det ordnar sig nog.
Mitt råd är, efter att ha sett och arbetat med många företag som råkat ut för betalproblem, ta hjälp med en gång, så fort betalningsproblemen börjar.
Många gånger går det förhållandevis snabbt att få en god likviditet igen.

Företagsakut

Ett företag utan pengar är i ett akut läge. Som Du vet behövs det pengar till löner, skatter, fakturor, räntor, amorteringar etc.
Jag fungerar många gånger som en företagsakut genom mitt företag Bengt Hedberg Konsult AB.
Jag arbetar tillsammans med VD och ägare. Jag arbetar praktiskt och när så önskas är jag med och genomför det vi tillsammans har beslutat.
Ibland fungerar jag som inhyrd VD eller någon annan funktion.
Normalt så syns jag inte utåt, utan jag är en support till VD. Ibland så blir det dock jag som genomför de åtgärder som vi tillsammans beslutat.
Företagsakuten fungerar som en snabbinsats i ett företag och min erfarenhet är att det fungerar mycket bra.
Ring mig, ett första samtal kostar inget och är naturligtvis konfidentiellt.

Följ oss gärna

Kontakt

Telefon

0705-42 66 24

E-post

bengt.hedberg1@gmail.com