Företagsförmedling, företagsmäkleri

Ibland säger företagare till mig: Varför ska jag använda en konsult, kan jag inte sälja mitt företag själv, jag är ju van vid affärer?

Mitt svar blir då: Du vill väl ha bra betalt för Ditt företag och som i alla branscher finns det speciella sätt att arbeta, förhandlingar med olika parter, skatter som måste tas hänsyn till, avtalsskrivande etc.

Om Du är säljaren och har en viss information om Ditt företag och köparen har exakt samma information – tror Du då att Ni kommer till samma pris?

Min erfarenhet säger mig att man aldrig kommer till samma pris utan priset sätts i en förhandling och att förhandla i sådana här affärer är ett yrke i sig.

Det är också svårt att tala i egen sak, ett ombud som mig göra att man lyfter förhandlingarna och skapar nya utvägar och min erfarenhet säger mig att det ger goda resultat.
Förhandlingar är en av mina favoritsysselsättningar.

Ett exempel från min konsultverksamhet

En företagare ringer mig, företaget, som är inom tjänstesektorn, ska säljas, helst ganska snabbt. Vi träffas och går igenom företaget.

Företaget visar förlust i kommande bokslut. Det visar sig att den bokslutsexpert som företaget anlitar och som vet om att företaget ska säljas, ändå gör s.k. överavskrivningar för, som han säger, ta hänsyn till skatteeffekten.

Han får naturligtvis göra om. Priset för företaget sjunker självklart om det visas förlust i bokslutet och årsredovisningen. Man måste visa upp att man är duktig och då behöva förklara detta ger inget bra förhandlingsläge.

Det finns en pågående tvist i företaget = priset sjunker, ingen vet ju hur stora advokatkostnaderna blir och ha rätt är en sak, att få rätt är en annan. Den tvisten avslutade vi genom att helt enkelt lägga ned kraven på motparten och betala juristen för nedlagt arbete.

Jag gjorde en värdering av företaget som tog hänsyn till dolda värden, dvs. värden som inte syns i Balansräkningen.

Kontakt togs med olika köpare och förhandlingar inleddes. Resultat: Företagaren fick faktiskt mer betalt än vad han som ägare hade räknat med. Förhandlingarna pågick i omgångar och sista gången i några timmar, vilka var mycket lönsamma timmar för företagaren.

Avtal skrevs av ett av Sveriges största ekonomikonsultföretag, som jag samarbetar med. Likaså gjorde det företaget en skatteutredning för att hålla nere skatten. Detta företag har jag arbetat på tidigare och nu när jag arbetar i mitt eget konsultbolag så har vi ett samarbetsavtal. Detta fungerar mycket bra.

Generationsskifte

Är lite som en företagsförmedling. Man gör en värdering av företaget så man har något att utgå ifrån. Ser på skatteeffekter. Hur mycket den gamle ägaren ska få i ersättning. Organisationen i företaget: ska den gamle ägaren arbeta kvar en viss tid eller inte. Hur ska beslutsgången vara då? Etc. etc.

Många gånger blir det en förhandling om värden eftersom det kan finnas flera barn och alla vill inte fortsätta och det kan vara flera ägare och kanske bara en delägares barn vill ta över. Det finns mycket att tänka på.
Min erfarenhet är att det går att lösa ett generationsskifte på ett smidigt och bra sätt för alla parter.
Ring mig gärna 0705-42 66 24. En första kontakt är kostnadsfri och naturligtvis konfidentiell.

Due Diligence = DD = Genomgång av företaget

Inför en affär vill naturligtvis köparen gå igenom företaget och se avtal, organisation, personal, kunder och kundstruktur, interna beräkningar av priser etc. etc. Detta är helt naturligt, skulle Du köpa ett företag, så skulle Du göra samma typ av undersökning en s.k. due diligence.

Jag anser att man som säljare själv ska se till att en due diligence blir gjord innan man börjar med att bjuda ut företaget på marknaden, gärna med en expert på företagsförmedling, då t.ex. jag vet vad köpare brukar titta på och hur olika åtgärder påverkar priset. Den egengjorda due diligence är för att köparen inte ska hitta något som minskar priset. Som i exemplet ovan; bokslutet behövde anpassas till en försäljning av företaget, naturligtvis på ett korrekt sätt, det är försäljningsmässigt bättre att det är plussiffror under strecket än minussiffror. Det brukar vara rätt mycket man kan göra för att anpassa företaget inför en försäljning och få ett högre pris.

Ring mig 0705-42 66 24 eller maila en första kontakt är kostnadsfri och konfidentiell förstås.

Letter Of Intent

En del köpare vill skriva en avsiktsförklaring, ett Letter of Intent, att bl.a. man har kommit överens om priset på företaget och att de ska få en viss tid på sig att gå igenom företaget, den s.k. due diligence.
Under denna tid har de ensamrätt till köp av företaget.

Hittar köparen då saker som drar ned värdet på företaget, så sjunker priset på företaget och Du som säljare får inte så mycket betalt som Du trodde när Du skrev under Letter of Intent.
Därför rekommenderar jag att själv göra en Due Diligence innan man börjar med försäljningen av företaget.

I ett avtal kan man naturligtvis skriva bort rätten att sänka priset, men som köpare vill man ju då gardera sig med ett lägre pris.

Prissättning

Om säljaren och köparen har exakt samma information och kunskap om företaget, tror Du då att de kommer till samma pris för företaget? Det gör man inte. Min erfarenhet är att det genomgående är så att säljaren vill ha ett högre pris före sitt företag än vad köparen bjuder.
Det är alltid i en förhandling som det slutliga priset sätts.

Förhandling är en konst i sig och folk säger till mig att jag är en bra förhandlare, som får bra resultat. Jag tycker verkligen mycket om att förhandla.

Substansvärdering är ett sätt att värdera ett företag, dvs. vad lager, maskiner, byggnader etc. är värda, men det som köparen värderar mest är Vinsten, Vinsten och återigen Vinsten. Helst ska man under 3 – 5 års period ha planerat sin försäljning och kunna visa upp en god vinstutveckling. Då brukar man räkna försäljningspriset som: vinsten multiplicerat ett antal gånger.

Sedan finns det förstås ett antal andra faktorer som man tar hänsyn till.
Ring 0705-42 66 24 eller maila mig för ett första förutsättningslöst samtal, kostnadsfritt och konfidentiellt naturligtvis.

Skatter

Mycket viktigt. En företagare ringde och sade att han ville sälja sitt företag, men att han hade blivit upplyst om att han skulle få betala ca 62 % i skatt!
Vi gjorde en utredning och fick ned skatten till ca 23 %.

Skatter är viktigt. Man ska betala rätt skatt, men inte för mycket. Jag samarbetar med duktiga skatteexperter.

Avtal

Är mycket viktigt att de är skrivna på ett riktigt sätt. Jag samarbetar med duktiga experter på avtal.

Avtal – Ett exempel från min konsultverksamhet

En företagare säger att han har fått ett bra bud på sitt företag. Han visar ett avtal för försäljningen ett s.k. köpeavtal. Det är gjort av ett mycket välkänt företag, som naturligtvis gjort det på uppdrag från en av sina kunder. Företagaren skulle få bra betalt. Summan var utmärkt.

Köpeavtalet gav ett trovärdigt intryck, vilket förstås var meningen. Dock – vet man hur regelsystemet fungerar, så när vi tittar på avtalet, så visar det sig att köpeavtalet var riktigt dåligt utformat för säljaren.
Köparen skulle kunna få företaget nästan gratis i praktiken p.g.a. avtalets utformning. Som tur var så vände sig företagaren till oss, så vi kunde påvisa hur han höll på att bli lurad.

Avtal är som Du förstår viktigt.
Ring eller maila mig, en första kontakt är kostnadsfri och allt är konfidentiellt.

Finansiering, betalning

Det finns många lösningar på finansieringen av ett företagsköp. Finansieringen ingår många gånger som en del i förhandlingen.

Ofta önskar parterna att jag ska vara med i förhandlingar med långivare t.ex. en bank. Det är viktigt att man är insatt i hur t.ex. en banks regler är utformade och hur de styr bankens agerande.

Följ oss gärna

Kontakt

Telefon

0705-42 66 24

E-post

bengt.hedberg1@gmail.com